Onni Vuorio vastaa loppukäyttäjälaitteiden ja -ratkaisujen tuotemarkkinoinnista Suomen Dellillä.

Onnilla on kokemusta Dell-ajaltaan tuotepäällikön tehtävän lisäksi myynnistä useiden eri julkishallinnon asiakkuuksien parista. Ennen siirtymistään Dellin myyntiin vuonna 2011 Onni vaikutti teknisessä tuessa, joten hänen kätensä ovat käyneet myös savessa. U

usi tekniikka kiinnostaa ja Onni yrittää löytää sille aina linkin liiketoimintaan sekä nivoa kokonaisuudet tarinamuotoon.
Näytä enemmän