Dell Technologiesin tutkimus: vain 3 % suomalaisista yrityksistä on digitaalisen aikakauden edelläkävijöitä

JAA:
Copied!

Mediatiedote 24.10.2018

Dell Technologiesin Digital Transformation Index -tutkimus paljastaa, että yllättävän moni suomalainen yritys tuskailee liiketoiminnan digitalisaation kanssa

Vain 3 prosenttia suomalaisista yrityksistä on tutkimuksen perusteella digitaalisen aikakauden johtajia, joilla digitalisaatio on juurtunut jo yrityksen DNA:han.

  • Arvioinnin taustalla on Dell Technologies Digital Transformation Index (DT Index) -tutkimus, joka sisältää viisi digitalisaation kehitysastetta. Yhteistyössä Intelin kanssa tehtävä DT Index kartoittaa digitaalisen transformaation edistymistä keskikokoisissa ja suurissa organisaatioissa, ja tutkii aihepiriin liittyviä toiveita ja pelkoja.
  • Ensimmäistä kertaa myös Suomen kattava tutkimus paljastaa, että peräti 73 prosenttia mukana olleista suomalaisista yrityksistä on huolissaan kyvystään vastata muuttuviin asiakastarpeisiin seuraavan viiden vuoden aikana.
  • Suomen tulokset ovat linjassa muiden Pohjoismaiden kanssa. Ruotsalaisista yrityksistä 6 prosenttia oli johtajien luokassa, mutta sielläkin 76 prosenttia yrityksistä on huolissaan kyvystään vastata muuttuviin asiakastarpeisiin.
  • Suomalaisista vastaajista 40 prosenttia pelkää, että heidän yrityksensä jää seuraavan viiden vuoden aikana kehityksestä jälkeen. Ruotsissa vastaava luku on 25 prosenttia.
  • Suomessa budjetin ja resurssien puute (32 %) nähdään suurimpana esteenä liiketoiminnan digitaaliselle transformaatiolle. Näin arvioitiin myös Ruotsissa (36 %).

DT Index -tutkimus kattaa 42 maata ja 4600 yritystä. Suomesta vastaajia oli 100. Saatujen vastausten perusteella yrityksen voidaan jakaa seuraaviin verrokkiryhmiin.

Verrokkiryhmä Kuvaus Osuus suomalaisista yrityksistä
Johtajat Digitalisaatio on juurtunut yrityksen DNA:han 3 %
Käyttöönottajat Yrityksellä on valmis suunnitelma, innovaatiot ja päätetyt investoinnit 12 %
Harkitsijat Harkitsevat digitaalisen transformation vaikutuksia ja ottavat ratkaisuja käyttöön asteittain, suunnittelevat ja investoivat tulevaisuuteensa 25 %
Seuraajat Vähän investointeja digitalisuuteen, alustavia suunnitelmia tulevaisuutta varten 53 %
Odottajat Ei digitalisointisuunnitelmia, rajoittunut aloite- ja investointikyky 7 %

Vaikka digitalisaatio on jo verrattain monen suomalaisen yrityksen suunnitelmissa, 60 % vastaajista kuuluu joukkoon, jolla on toistaiseksi vain vähän tai ei lainkaan investointeja liiketoiminnan digitalisointiin.

Digitalisaation esteet

Tutkimuksen perusteella peräti 87 prosentilla suomalaisista yrityksistä näkee edessään merkittäviä esteitä digitalisaation edistämiselle. Tulos on linjassa Ruotsin kanssa, jossa vastaava luku on 89 prosenttia.

Suurimmat esteet Suomessa ovat:

  1. Budjetin ja resurssien puute (32 %)
  2. Johdonmukaisen digitaalisen strategian ja vision puute (27 %)
  3. Tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät huolet (25 %)
  4. Liiketoiminnan nopeutta vastaavien oikeiden teknologien puute (23 %)
  5. Johdon ja esimiesten tuen puute (22 %)

Suomalaisista vastaajista 78 prosenttia uskoo, että digitalisaation pitäisi tapahtua koko organisaatiossa. Samasta syystä vain 5 prosenttia uskoo, että he ovat markkinoita disruptoiva voima. Ruotsissa jopa 25 prosenttia vastaajista uskoo disruptoivaan kykyynsä.

Haasteiden voittaminen

Vaikka selvitys piirtää osin huolestuttavan kuvan suomalaisten yritysten digitaalisesta kypsyysasteesta, nähtävissä on myös myönteisiä kehityskulkuja. Jo 35 prosenttia yrityksistä hyödyntää digitaalisia teknologioita uusien tuotteiden ja palveluiden kehityksessä. Vastaavasti 33 prosenttia yrityksistä pyrkii kehittämään yrityksen sisäisiä digitaitoja ja -osaamista. Kolmasosa (33 %) yrityksistä myös jakaa tietoa yli toimintojen eli syventää esimerkiksi liiketoimintajohtajien IT-ymmärrystä ja toisin päin.

Yritykset tulevat myös investoimaan uusiin teknologioihin seuraavan kolmen vuoden aikana. Lähes puolet (44 %) suomalaisista yrityksistä suunnittelee investointeja IoT-ratkaisuihin. Vastaajista 39 prosenttia suunnittelee investointeja tekoälyyn ja myös kyberturvallisuuteen halutaan panostaa entistä enemmän (36 %).

Pieni, mutta merkittävä joukko aikoo kokeilla myös orastavia teknologioita. 13 prosenttia suomalaisista vastaajista aikoo investoida lohkoketjuihin, 6 prosenttia kvanttitietojenkäsittelyyn ja peräti 22 prosenttia virtuaaliseen tai lisättyyn todellisuuteen.

Lisätietoa:

 Lisätietoja:

Antti Konkola, vt. toimitusjohtaja, Dell EMC, puh. 040 502 6211, [email protected]
Päivi Kivikoski, markkinointijohtaja, Dell EMC, puh. 040 635 8768, [email protected]

 

Tutkimusmetodista

Viime kesänä tutkimusyhtiö Vanson Bourne haastatteli 100 liiketoimintajajohtajaa keskikokoisista ja suurista suomalaisyrityksistä ja sijoitti yritykset Dell Technologies Digital Transformation Indexille. Vanson Bourne selvitti työssä yritysten IT-strategiaa, henkilöstön ja työtapojen kehittämiseen liittyviä aloitteita ja toimintaa suhteessa digitaalisen liiketoiminnan ydinominaisuuksiin. 42 maata ja 4600 vastaajaa kattaneen tutkimuksen globaalit tulokset julkaistaan vuoden 2019 alussa.

Continue Reading
Haluaisitko lukea lisää saman tyyppisistä aiheista?

Related Posts

Näytä enemmän
Kaikkia kommentteja valvotaan. Asiaan liittymättömiä tai epäasiallisia kommentteja ei julkaista. Lähetä teknisiä asioita koskevat kysymyksesi tällä lomakkeella Support Forums tai asiakastukeen contact Dell EMC Support