יצירת מודל תפעולי ל- Multi-Cloud עם IDC- וובינר

SHARE:
Copied!

החלק השני בסדרת הוובינר בת שלושת הפרקים “Be a Multi-Cloud Genius”,  עוסק בנושא פיתוח מודל הפעלה ל- Multi-Cloud.

בחלק זה לקחו חלק נורמן די, Global Discipline Lead: Operating Model Enablement, Dell Technologies Consulting Services יחד עם דיפאק מואהן מנהל מחקר ב- IDC.

לוובינר – לחצו

Continue Reading
Would you like to read more like this?

All comments are moderated. Unrelated comments or requests for service will not be published, nor will any content deemed inappropriate, including but not limited to promotional and offensive comments. Please post your technical questions in the Support Forums or for customer service and technical support contact Dell EMC Support.