פיתוח אסטרטגיית ה- Multi-Cloud שלך עם IDC- וובינר

SHARE:
Copied!

היכנסו לוובינר המוקלט של מאט ליבוביץ יחד עם דיפאק מואהן מנהל מחקר ב- IDC.

הדיון בוובינר עוסק באופן שבו ארגונים יוצרים את אסטרטגית ה- Multi-Cloud והופכים את תחום ה- Multi-Cloud לממשי בסביבות ה- IT שלהם.

הוובינר שלפניכם הינו החלק הראשון בסדרה בת השלושה פרקים “Be a Multi-Cloud Genius”.

לוובינר – לחצו

Continue Reading
Would you like to read more like this?

All comments are moderated. Unrelated comments or requests for service will not be published, nor will any content deemed inappropriate, including but not limited to promotional and offensive comments. Please post your technical questions in the Support Forums or for customer service and technical support contact Dell EMC Support.